Digital Communication Planning

Lên chiến lược tổng thể, kể câu chuyện thương hiệu với cách tiếp cận mới mẻ, hợp thời. Định hướng truyền thông sáng tạo, truyền cảm hứng và lan tỏa thông điệp của nhãn hàng đến đúng đối tượng mục tiêu:

Digital campaign strategy

Creative direction

Campaign management

Sản xuất nội dung truyền thông chính cho các chiến dịch, bao gồm:

Branded creative videos: TVC, iTVC, Corporate Film, Music video, Brand Manifesto, Social video, Livestreaming,...

Photo shooting: talent, product shoot, key visual.

Design POSM, Landing page, App.

Creative Content Production
Social Management

Định hướng, thực hiện và quản trị nội dung truyền thông cho thương hiệu trên các platform social media:

Social content strategy

Content direction, visual guideline & creative format

Content production Always-on (short & long term campaign)

Seeding strategy

Crisis management

Post social Gấu Đỏ

Iron & Stone

Gửi thông tin thành công

Cám ơn bạn đã gửi thông tin.
Chúng tôi sẽ liên lạc lại bạn sớm nhất có thể